How to play How to topup

New update วันที่ 21 สิงหาคม 2561

【2018-08-21 00:00:00】

LINE Touch new update วันที่ 10 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

เพลงหกดาว 1 เพลง

 

อัพเดต – กล่องบอลลูนหมี, กล่องแห่งสวรรค์(5), ไข่สีสันโอ้โหสีฟ้า, กล่องดอกไม้แสนสวย, ไข่สีสันหยกดำสีทอง , ไข่สีสันจันทร์แรมสีฟ้า

กล่องบอลลูนหมีมีโอกาสเปิดสุ่มได้รับ


1.เอสเซนส์บอลลูนหมี*12.ไข่สีสันฮาโลวีน*30

3.กล่องสุ่มอีโมชั่น*4

4.แตรข้ามเซิร์ฟ*2

 

กล่องแห่งสวรรค์โอกาสเปิดสุ่มได้รับ


1.เอสเซนส์เปียโนนางฟ้า*12.ไข่สีสันดวงจันทร์สีทอง*30

3.กล่องสุ่มอีโมชั่น*4

4.แตรข้ามเซิร์ฟ*2

เริ่มวันที่  21 สิงหาคม 2561
สิ้นสุดกิจกรรม วันที่  3 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น.