How to play How to topup

New update วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

【2018-05-30 00:00:00】

LINE Touch new update วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

เพลงหกดาว 2 เพลง

อัพเดต – กล่องเศรษฐี, กล่องสุขสบาย(5), กล่องหลากหลาย(5) ,กล่องดอกไม้แสนสวย , ไข่สีสันเหมยเหย่สีฟ้า

กล่องเศรษฐี มีโอกาสเปิดสุ่มได้รับ


1.เอสเซนส์ชิงช้าขั้นสูง*1

2.ไข่สีสันเหมยเยว่ทอง*30

3.กล่องสุ่มอีโมชั่น*4

4.แตรข้ามเซิร์ฟ*2
 

เริ่มวันที่  29 พฤษภาคม 2561
สิ้นสุดกิจกรรม วันที่  11 มิถุนายน 2561 เวลา 23.59 น.


**ตัวอย่าง**ชุดแฟชั่นใช้จ่ายสะสม