How to play How to topup

New update วันที่ 16 มกราคม 2561

【2018-01-16 12:00:00】

LINE Touch new update วันที่ 16 มกราคม  2561

รายละเอียด

เพลงใหม่ 1 เพลง

เพลงหกดาว 1 เพลง

อัพเดต – กล่องขนมหวาน,กล่องสตอเบอรี่,กล่องรุ่งเรือง(5),กล่องปีใหม่(5),ไข่สีสันวันแรงงาน, ไข่สีสันหิ่งห้อยสีฟ้า

กล่องขนมหวานมีโอกาสเปิดสุ่มได้รับ

1.เอสเซนส์ไอศกรีม*1 

 

2.ไข่สีสันชมพูแสนหวาน*30

3.ไข่สีสันเจี่ยเหย่ทอง*30

4.ไข่สีสันวันแรงงาน*30


กล่องสตอเบอรี่มีโอกาสเปิดสุ่มได้รับ

1.กล่องสดใส*1 

 

2.ไข่สีสันชมพูแสนหวาน*30

3.ไข่สีสันเจี่ยเหย่ทอง*30

4.ไข่สีสันวันแรงงาน*30

เริ่มวันที่ 16 มกราคม 2561
สิ้นสุดกิจกรรม วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 23.59 น.

**ตัวอย่าง**ชุดแฟชั่นใช้จ่ายสะสม

ปล. นำเพลง ลองคุย - Lipta ออกจากเกม 

แก้ไข ไอเทม เอสเซนส์ของเล่น , กล่องแฟชั่นหรรษา ให้สามารถ มอบ ให้เพื่อนได้