How to play How to topup

New update วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

【2017-11-21 12:00:00】

LINE Touch new update วันที่ 21 พฤศจิกายน  2560

รายละเอียด

เพลง 6 ดาว 2 เพลง

อัพเดต – กล่องยูเอฟโอ , กล่องความมืด(5) , ไข่สีสันจันทร์แรมสีฟ้า , ไข่สีสันหยกดำสีทอง

กล่องยูเอฟโอ มีโอกาสเปิดสุ่มได้รับ

1. เอสเซนส์ยูเอฟโอ *1


2. ไข่สีสันเรนนี่เดย์สีทอง* 30
3. ไข่สีสันหยกดำสีทอง*30
4. ไข่สีสันวันแรงงาน*30

 

เริ่ม วันที่  21 พฤศจิกายน 2560
สิ้นสุดกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 23.59 น.

**ตัวอย่าง**ชุดแฟชั่นใช้จ่ายสะสม