How to play How to topup

New update วันที่ 26 กันยายน 2560

【2017-09-26 00:00:00】

LINE Touch new update วันที่ 26 กันยายน 2560

รายละเอียด

เพลง 6 ดาว 2 เพลง

อัพเดต – กล่องแห่งโชค, กล่องสื่อสาร(5) , ไข่สีสันหยกดำสีทอง , ไข่สีสันโอ้โหสีฟ้า

กล่องแห่งโชค มีโอกาสเปิดสุ่มได้รับ

1.กล่องแฟชั่นแห่งโชค*1

2. กล่องสีขาวความรัก 30
3.ไข่สีสันทานาบาตะ*30
4. ไข่สีสันประตูกาลเวลา*30

 

**ตัวอย่าง** ใช้จ่ายสะสม
เริ่ม วันที่  26 กันยายน 2560
สิ้นสุดกิจกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 น.