How to play How to topup

New update วันที่ 29 สิงหาคม 2560

【2017-08-29 12:00:00】

LINE Touch new update วันที่ 29 สิงหาคม 2560

รายละเอียด

เพลงหกดาว 2 เพลง

อัพเดต – กล่องฟรุ้งฟริ้ง , กล่องสุดวิ้ง(5) , ไข่สีสันโอ้โหทอง , ไข่สีสันจันทร์แรมสีฟ้า

กล่องฟรุ้งฟริ้ง มีโอกาสเปิดสุ่มได้รับ

1.กล่องแฟชั่นฟรุ้งฟริ้ง*1

2.ไข่สีสันวันแรงงาน*30
3.ไข่สีสันฤดูอบอุ่นสีทอง*30
4.ไข่สีสันลีลาเร่าร้อน*30 

**ตัวอย่าง** ใช้จ่ายสะสม
เริ่ม วันที่  29 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดกิจกรรม วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.