How to play How to topup

New update วันที่ 15 สิงหาคม 2560

【2017-08-15 12:00:00】

LINE Touch new update วันที่ 15 สิงหาคม 2560

รายละเอียด

เพลงหกดาว 2 เพลง

อัพเดต – กล่องสุดวิ้ง , กล่องพระจันทร์(5) , ไข่สีสันดอกไม้แสนสวย , ไข่สีสันหิ่งห้อยสีฟ้า

กล่องสุดวิ้ง มีโอกาสเปิดสุ่มได้รับ

1.กล่องแฟชั่นสุดวิ้ง*1

2. ไข่สีสันจันทร์ทอง*30
3. กล่องโรแมนติกสีแดง*1
4. กล่องโรแมนติกสีม่วง*1


**ตัวอย่าง** เติมเงินสะสม
เริ่ม วันที่  15 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดกิจกรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น.