How to play How to topup

New update วันที่ 1 สิงหาคม 2560

【2017-08-01 12:00:00】

LINE Touch new update วันที่ 1 สิงหาคม 2560

รายละเอียด

เพลงใหม่ 1 เพลง

เพลงหกดาว 1 เพลง

อัพเดต – กล่องพระจันทร์, กล่องราตรีสุดหรู(5) , ไข่สีสันเฮฮาพาลั่น , ไข่สีสันเหม่ยเหย่ฟ้า

 

กล่องพระจันทร์ มีโอกาสเปิดสุ่มได้รับ


1.เอสเซนส์เสี้ยวพระจันทร์*1

2.ไข่สีสันฟูลมูนปาร์ตี้*30

3.ไข่สีสันฤดูอบอุ่นสีทอง*30

4.ไข่สีสันดวงจันทร์สีทอง*30

ชุดไอเทมมอล

**ตัวอย่าง** ใช้จ่ายสะสม
เริ่ม วันที่  1 สิงหาคม 2560
สิ้นสุดกิจกรรม วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 23.59 น.